adaptasiya

Axtarış nəticələri

1

adaptasiya

adaptasiya sözünün izahı. adaptasiya sözünün mənası

1. Biologiya. Coğrafiya. Canlı orqanizmin quruluş və funksiya baxımından başqa şəraitə uyğunlaşması, yeni mühitə alışma. □ Canlı təbiətdə adaptasiy...    Ətraflı

2

adaptasiya

Canlı orqanizmlərin ətraf mühitdə dəyişikliklərə uyğunlaşması, yeni mühitə alışma.  A.-nın morfoloji, fizioloji, biokimyəvi, etoloji (davranış) kimi formaları mövcudd...    Ətraflı

3

adaptasiya

adaptasiya sözünün mənşəyi, adaptasiya sözünün etimologiyası

lat. adaptatio – uyğunlaşma...    Ətraflı

4

adaptasiya

Hər hansı bədii əsərin müəyyən oxucu auditoriyasının səviyyəsinə uyğunlaşdırılması. □ Adaptasiya, əsasən, yaş qrupuna görə aparılır. Bu zaman əsərdə əsas süjet xətti saxlanılmaqla ixtisarlar edilir və əsərin dili sadələşdirilir. Adaptasiya zamanı...    Ətraflı

5

adaptasiya

Orqanizmlərin mühit şəraitinə uyğunlaşması.  Heyvanların soyuq havalarda tüklərinin uzanması, yunlarının çoxalması bioloji adaptasiyadır....    Ətraflı

7

adaptasiya

Hər hansı bədii əsərin müəyyən oxucu auditoriyasının səviyyəsinə uyğunlaşdırılması.  A., əsasən, yaş qrupuna görə aparılır. Bu zaman əsərdə əsas süjet xətti saxlanılm...    Ətraflı

8

adaptasiya

1. Canlı orqanizmin quruluş və funksiya baxımından başqa şəraitə uyğunlaşması, yeni mühitə alışma.
2. Mühacirlərin köç etdikləri ölkədə yerli qanun...    Ətraflı

9

adaptasiya

1. Dəyişilmiş mühit şəraitinə oqranizmlərdə yaranmış uyğunlaşma.
Proses nəticəsində canlı yaşama optimumu seçə bilir. A. orqanizmlərin mühitə uyğunlaşmasının nisbiliyinin göstəricidir.
2. A. müəyyə...    Ətraflı