Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti

Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti

Bakı, Altun Kitab, 2016
905 termin

Tərtibçilər: 
Rafiq İsmayılov
Elxan Nəcəfov

Redaktor: 
Şəhla Əhmədova

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!