Coğrafiya terminləri lüğəti

Coğrafiya terminləri lüğəti

Bakı, “Altun kitab”, 2016
2156 leksik vahid

Tərtibçilər:
Nərminə Seyfullayeva
, BDU-nun dosenti
Neman Hacıyev, Bakı Avropa liseyinin coğrafiya müəllimi

Redaktor: Oqtay Alxasov, ADPU-nun dosenti

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!