İbtidai siniflər üçün terminlər lüğəti

İbtidai siniflər üçün terminlər lüğəti

Bakı, Altun Kitab, 2016
1300 söz və ifadə

Tərtibçi: Nigar Həbibova
Redaktor: Rafiq İsmayılov 

Lüğətə orta ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai sinifləri üçün dərsliklərdə işlədilən termin və terminoloji ifadələr daxil edilmişdir.

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!