abzas

Axtarış nəticələri

1

abzas

abzas sözünün izahı. abzas sözünün mənası

1. Dilçilik. Çap və ya əlyazması mətnlərində sətir başında verilən ara, sətirbaşı. □ Cümləni abzasdan başlamaq.
2. Dilçilik. Mətnin iki sətirbaşı a...    Ətraflı

2

abzas

Nəsrlə yazılmış mətnin məzmunca bitkin hissəsi.  Abzasın birinci sətrinin başında boşluq buraxılır ki, buna da sətirbaşı deyilir. Abzas yeni fikrin başlanğıcını bildi...    Ətraflı

3

abzas

1. Məzmunca tam, bitmiş fikir ifadə edən mətn parçası.  A. mətnin bir, yaxud bir ne­çə cümlədən ibarət hissəsidir və kompozisiya, materialın asan...    Ətraflı

4

abzas

Nəsrlə yazılmış mətn­də yeni fikrin başlanğıcını bildirən sətirbaşı; ardıcıl gələn iki sətirbaşı arasında yerləşən mətn parçası. □ Məz­mun­ca bitkin fikir ifadə edən abzas bir və ya bir neçə cüm­lədən ibarət olur. Mətnin abzaslara ayrılması onun d...    Ətraflı

5

abzas

Nəsrlə yazılmış mətndə yeni fikrin başlanğıcını bildirən sətirbaşı; ardıcıl gələn iki sətirbaşı arasında yerləşən mətn parçası.  Məzmunca bitkin fikir ifadə edən A. b...    Ətraflı

6

abzas

Çap və ya əlyazma mətnlərində sətir başında verilən ara, sətirbaşı. □ Birinci abzas....    Ətraflı

7

abzas boşluğu

Abzasın ilk sətrini müəyyən edən, onun sol kənarında buraxılan boşluq; sətirbaşı....    Ətraflı