Jurnalistika terminləri lüğəti

Jurnalistika terminləri lüğəti

Bakı, Altun Kitab, 2016
2385 termin

Tərtibçilər: 
Qulu Məhərrəmli
Elçin Şıxlı

Redaktor: 
Arif Əliyev

Lüğət Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanın­da Terminologiya Komissi­yasında müzakirə olunmuş və nəşri məqsədəmüvafiq hesab edilmişdir (17 may 2016-cı il).

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!