abreviatur

Axtarış nəticələri

1

abreviatur

abreviatur sözünün izahı. abreviatur sözünün mənası

Dilçilik. Sözlərin baş hərflərini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar, ixtisarlar; məs.: İKT – informasiya-kommunikasiya...    Ətraflı

2

abreviatur

Sözlərin ilk hərf­lərindən, yaxud hissələrindən düzəldilmiş qısaltma, ixtisar forması.  A.-lardan şifahi və yazılı nitqdə qənaət məqsədilə istifad...    Ətraflı

3

abreviatur

Sözlərin baş hərflərini və ya hissələrini saxlamaqla dü­zəl­dilmiş ixtisar. □ Abreviaturlar müxtəlif yollarla formalaşır: – sözlərin yalnız birinci hərfini saxlamaqla: BMT (Birləşmiş Millətlər Təşkilatı), KİV (kütləvi informasiya vasitələri), m (m...    Ətraflı

4

abreviatur

Sözlərin baş hərflərini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar, ixtisarlar; məs.: İKT – informasiya-kommunikasiya texnologiy...    Ətraflı

5

abreviatur inisial

Söz birləşməsi formasında olan mürəkkəb şəxs adlarının ilk hərflərindən ibarət ixtisar.  Abreviaturadan fərqli olaraq A.İ.-larda hərflər arasında nöqtə qoyulur. A.İ....    Ətraflı