abreviatur inisial

Axtarış nəticələri

1

abreviatur inisial

Söz birləşməsi formasında olan mürəkkəb şəxs adlarının ilk hərflərindən ibarət ixtisar.  Abreviaturadan fərqli olaraq A.İ.-larda hərflər arasında nöqtə qoyulur. A.İ....    Ətraflı