Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

a 1

a sözünün izahı. a sözünün mənası

1. Xitab bildirən sözlərə qoşularaq müraciətə məmnunluq, narazılıq, təəccüb çaları gətirən köməkçi söz; “ay” nidasının qısaldılmış şəkli. □ A dostl...    Ətraflı

a 2

a sözünün izahı. a sözünün mənası

Cümlənin sonunda işlənərək təkid, təəccüb və s. bildirən köməkçi söz; “ha” ədatının qısaldılmış şəkli. □ Buna bax a!...    Ətraflı

a 3

a sözünün izahı. a sözünün mənası

Obyektin, hərəkətin başlanğıcı, ilkin nöqtəsi. □ A nöqtəsindən B nöqtəsinə kimi. A planı....    Ətraflı

a 4

a sözünün izahı. a sözünün mənası

Yüksək, ali. □ A kateqoriyalı....    Ətraflı

a 5

a sözünün izahı. a sözünün mənası

Poliqrafiya. Kağız vərəqinin beynəlxalq ölçü standartı. □ A-4 formatı....    Ətraflı

a 6

a sözünün izahı. a sözünün mənası

Musiqi. “Lya” musiqi notunun hərfi ifadəsi....    Ətraflı

2

ab

ab sözünün izahı. ab sözünün mənası

1. Arxaizm. Su.
2. Arxaizm. Məcazi mənada: göz yaşı. □ Bu səmavi gözü yağdırmada ab. (M.Hadi)...    Ətraflı

3

ab-hava

ab-hava sözünün izahı. ab-hava sözünün mənası

1. Bir yerin, ölkənin iqlimi, təbii şəraiti (suyu, havası, temperaturu). □ Vətənimin daşına da, torpağına da, ab-havasına da qurban olum!
2. Məcazi...    Ətraflı

4

ab-havalı

ab-havalı sözünün izahı. ab-havalı sözünün mənası

Yaxşı iqlimi olan, səfalı. □ Gələn il gözəl ab-havalı bir yerə getmək niyyətindəyəm....    Ətraflı

5

aba 1

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Arxaizm. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı; əba. □ Molla nazik, ağ...    Ətraflı

aba 2

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

1. Dialekt. Ata.
2. Dialekt. Böyük bacı (yaşlı qadına da deyilir)....    Ətraflı

6

aba

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

7

abad

abad sözünün izahı. abad sözünün mənası

1. Yaşayış üçün hər cür şəraiti olan, səliqəli, mədəni, yaxşı təchiz olunmuş. □ Abad ölkə. Abad küçə. Zülmlə abad olanın axırı bərbad olar. (Atalar...    Ətraflı

8

...abad

...abad sözünün izahı. ...abad sözünün mənası

Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s....    Ətraflı

9

abadan

abadan sözünün izahı. abadan sözünün mənası

Bax: abad....    Ətraflı

10

abadanlaşdırılmaq

abadanlaşdırılmaq sözünün izahı. abadanlaşdırılmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırılmaq....    Ətraflı

11

abadanlaşdırmaq

abadanlaşdırmaq sözünün izahı. abadanlaşdırmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırmaq....    Ətraflı

12

abadanlaşmaq

abadanlaşmaq sözünün izahı. abadanlaşmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşmaq....    Ətraflı

13

abadanlıq

abadanlıq sözünün izahı. abadanlıq sözünün mənası

Bax: abadlıq....    Ətraflı

14

abadlaşdırılma

abadlaşdırılma sözünün izahı. abadlaşdırılma sözünün mənası

Bax: abadlaşdırılmaq....    Ətraflı

15

abadlaşdırılmaq

abadlaşdırılmaq sözünün izahı. abadlaşdırılmaq sözünün mənası

Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq. □ Üstündən neçə illər keçəndən sonra qədim şəh...    Ətraflı

16

abadlaşdırma

abadlaşdırma sözünün izahı. abadlaşdırma sözünün mənası

Bax: abadlaşdırmaq....    Ətraflı

17

abadlaşdırmaq

abadlaşdırmaq sözünün izahı. abadlaşdırmaq sözünün mənası

Abad etmək, yaxşılaşdırmaq, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin etmək....    Ətraflı

18

abadlaşma

abadlaşma sözünün izahı. abadlaşma sözünün mənası

Bax: abadlaşmaq....    Ətraflı

19

abadlaşmaq

abadlaşmaq sözünün izahı. abadlaşmaq sözünün mənası

Abad olmaq, yaxşılaşmaq, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin olunmaq. □ Kəndimiz gündən-günə abadlaşır, gözəlləşir....    Ətraflı

20

abadlıq

abadlıq sözünün izahı. abadlıq sözünün mənası

1. Hər hansı bir yerdə əhalinin yaşayışına lazım olan şərait və vəsait. □ Bu qəsəbənin abadlığına ciddi fikir verilir.
2. Abad yer, yaşayış yeri, y...    Ətraflı