ab

Axtarış nəticələri

1

ab

ab sözünün izahı. ab sözünün mənası

1. Arxaizm. Su.
2. Arxaizm. Məcazi mənada: göz yaşı. □ Bu səmavi gözü yağdırmada ab. (M.Hadi)...    Ətraflı

2

ab

1. Su.
2. Sifət kimi: ərinmiş, maye halına düşmüş.
3. Yaş, göz yaşı.
4. Araq (bitki, gül və s.-də...    Ətraflı

3

ab

Su.  Abu atəş, xakü baddan xəlq olduq,
Neçə şirin-şirin canlar qocalır.
(“Novruz”)
Abü ataş, xakü baddan xalq oldu,
Urufdu ki, dördü beşdən asıldı.
...    Ətraflı

4

AB

ab (əslində abe) sözü dilimizə tərcümədə su, həmçinin göz yaşı mənasındadır....    Ətraflı

5

ab-hava

ab-hava sözünün izahı. ab-hava sözünün mənası

1. Bir yerin, ölkənin iqlimi, təbii şəraiti (suyu, havası, temperaturu). □ Vətənimin daşına da, torpağına da, ab-havasına da qurban olum!
2. Məcazi...    Ətraflı

6

ab-havalı

ab-havalı sözünün izahı. ab-havalı sözünün mənası

Yaxşı iqlimi olan, səfalı. □ Gələn il gözəl ab-havalı bir yerə getmək niyyətindəyəm....    Ətraflı

8

ab-leysan

1. Niysan (aprel) ayında yağan yağış.
2. Məcazi mənada: çox axan göz yaşı.  Pəri əhvalatı bilib, gözünün yaşını ab-leysan kimi qırmızı yanaqları aşağı axıtmağa başladı... (“Abbas və Gülgəz”)...    Ətraflı

11

aba

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

12

aba 1

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Arxaizm. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı; əba. □ Molla nazik, ağ...    Ətraflı

aba 2

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

1. Dialekt. Ata.
2. Dialekt. Böyük bacı (yaşlı qadına da deyilir)....    Ətraflı

13

aba

aba sözünün mənşəyi, aba sözünün etimologiyası

Dialektlərdə çox işlənir, “ana” anlamını əks etdirir. Həvva sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

14

aba

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

15

aba 1

Ata. □ Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:sən (Gədəbəy)....    Ətraflı

aba 2

Ana. □ Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); Biz aba di: rux anıya (Təbriz)....    Ətraflı

16

aback

aback sözünün tərcüməsi

çaşmış, şaşırmış, mat qalmış...    Ətraflı

17

abacur

Bax: abajur. □ Dünən bazardan bir kilo abacur aldım....    Ətraflı

18

abacus

abacus sözünün tərcüməsi

abak, hesab çötkəsi...    Ətraflı

19

...abad

...abad sözünün izahı. ...abad sözünün mənası

Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s....    Ətraflı

20

abad

abad sözünün izahı. abad sözünün mənası

1. Yaşayış üçün hər cür şəraiti olan, səliqəli, mədəni, yaxşı təchiz olunmuş. □ Abad ölkə. Abad küçə. Zülmlə abad olanın axırı bərbad olar. (Atalar...    Ətraflı