aba

Axtarış nəticələri

1

aba 1

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Arxaizm. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı; əba. □ Molla nazik, ağ...    Ətraflı

aba 2

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

1. Dialekt. Ata.
2. Dialekt. Böyük bacı (yaşlı qadına da deyilir)....    Ətraflı

2

aba

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

3

aba

aba sözünün mənşəyi, aba sözünün etimologiyası

Dialektlərdə çox işlənir, “ana” anlamını əks etdirir. Həvva sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

4

aba

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

5

aba 1

Ata. □ Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:sən (Gədəbəy)....    Ətraflı

aba 2

Ana. □ Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); Biz aba di: rux anıya (Təbriz)....    Ətraflı

6

aback

aback sözünün tərcüməsi

çaşmış, şaşırmış, mat qalmış...    Ətraflı

7

abacur

Bax: abajur. □ Dünən bazardan bir kilo abacur aldım....    Ətraflı

8

abacus

abacus sözünün tərcüməsi

abak, hesab çötkəsi...    Ətraflı

9

...abad

...abad sözünün izahı. ...abad sözünün mənası

Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s....    Ətraflı

10

abad

abad sözünün izahı. abad sözünün mənası

1. Yaşayış üçün hər cür şəraiti olan, səliqəli, mədəni, yaxşı təchiz olunmuş. □ Abad ölkə. Abad küçə. Zülmlə abad olanın axırı bərbad olar. (Atalar...    Ətraflı

11

abad 1

Gələcəkdə sonu olmayanlar, həmişəlik olanlar....    Ətraflı

abad 2

Bax: abadə....    Ətraflı

12

abad 1

abad sözünün mənşəyi, abad sözünün etimologiyası

1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir.
2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

abad 2

abad sözünün mənşəyi, abad sözünün etimologiyası

Şəmsi təqvimlə 8-ci ayın adıdır (23 oktyabrdan 21 noyabra qədərki dövrü əhatə edir). Şəxs adı kimi buradan (ay adından) götürülüb. Digər aylar bunlardır: fərvərdin, ordibehişt, xordad, tir, mordad, şəhrivər, mehr, aban, dey, bəhmən, esfend....    Ətraflı

13

abadan

abadan sözünün izahı. abadan sözünün mənası

Bax: abad....    Ətraflı

14

abadanlaşdırılmaq

abadanlaşdırılmaq sözünün izahı. abadanlaşdırılmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırılmaq....    Ətraflı

15

abadanlaşdırmaq

abadanlaşdırmaq sözünün izahı. abadanlaşdırmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırmaq....    Ətraflı

16

abadanlaşmaq

abadanlaşmaq sözünün izahı. abadanlaşmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşmaq....    Ətraflı

17

abadanlıq

abadanlıq sözünün izahı. abadanlıq sözünün mənası

Bax: abadlıq....    Ətraflı

18

abadə

Tir-tikintisi olan, şen....    Ətraflı

19

abadi

Abad olma, abadlıq....    Ətraflı

20

abadlaşdırılma

abadlaşdırılma sözünün izahı. abadlaşdırılma sözünün mənası

Bax: abadlaşdırılmaq....    Ətraflı