aba

Axtarış nəticələri

1

aba 1

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Arxaizm. Müsəlman ruhanilərinin və mömin adamların üstdən geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı; əba. □ Molla nazik, ağ...    Ətraflı

aba 2

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

1. Dialekt. Ata.
2. Dialekt. Böyük bacı (yaşlı qadına da deyilir)....    Ətraflı

2

aba

aba sözünün izahı. aba sözünün mənası

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

3

aba

aba sözünün mənşəyi, aba sözünün etimologiyası

Dialektlərdə çox işlənir, “ana” anlamını əks etdirir. Həvva sözünün dəyişilmiş formasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

4

aba

Atalar, ata-baba....    Ətraflı

5

aba 1

Ata. □ Bizdə hindi aba çox işdəmiyədü, ata diyəduğ (Quba); Abam taxıl biçiydi (Zəngilan); Abam bi:lləri də kö:nə biniyə aparajax bizi, de:sən (Gədəbəy)....    Ətraflı

aba 2

Ana. □ Mən abamı görmağ isti:rəm (Qax); Biz aba di: rux anıya (Təbriz)....    Ətraflı

6

aback

aback sözünün tərcüməsi

çaşmış, şaşırmış, mat qalmış...    Ətraflı

7

abacur

Bax: abajur. □ Dünən bazardan bir kilo abacur aldım....    Ətraflı

8

abacus

abacus sözünün tərcüməsi

abak, hesab çötkəsi...    Ətraflı

9

...abad

...abad sözünün izahı. ...abad sözünün mənası

Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s....    Ətraflı

10

abad

abad sözünün izahı. abad sözünün mənası

1. Yaşayış üçün hər cür şəraiti olan, səliqəli, mədəni, yaxşı təchiz olunmuş. □ Abad ölkə. Abad küçə. Zülmlə abad olanın axırı bərbad olar. (Atalar...    Ətraflı

11

abad 1

Gələcəkdə sonu olmayanlar, həmişəlik olanlar....    Ətraflı

abad 2

Bax: abadə....    Ətraflı

12

abad 1

abad sözünün mənşəyi, abad sözünün etimologiyası

1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir.
2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

abad 2

abad sözünün mənşəyi, abad sözünün etimologiyası

Şəmsi təqvimlə 8-ci ayın adıdır (23 oktyabrdan 21 noyabra qədərki dövrü əhatə edir). Şəxs adı kimi buradan (ay adından) götürülüb. Digər aylar bunlardır: fərvərdin, ordibehişt, xordad, tir, mordad, şəhrivər, mehr, aban, dey, bəhmən, esfend....    Ətraflı

13

ABAD

abad sözü yaxşı, müntəzəm, səliqəli, mədəni, yaxud yaxşı təmin olunmuş və təchiz edilmiş, yaxşı yaradılmış şərait, vəziyyət anlamındadır....    Ətraflı

14

abadan

abadan sözünün izahı. abadan sözünün mənası

Bax: abad....    Ətraflı

15

abadanlaşdırılmaq

abadanlaşdırılmaq sözünün izahı. abadanlaşdırılmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırılmaq....    Ətraflı

16

abadanlaşdırmaq

abadanlaşdırmaq sözünün izahı. abadanlaşdırmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırmaq....    Ətraflı

17

abadanlaşmaq

abadanlaşmaq sözünün izahı. abadanlaşmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşmaq....    Ətraflı

18

abadanlıq

abadanlıq sözünün izahı. abadanlıq sözünün mənası

Bax: abadlıq....    Ətraflı

19

abadə

Tir-tikintisi olan, şen....    Ətraflı

20

abadi

Abad olma, abadlıq....    Ətraflı