Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

21

abaft

abaft sözünün izahı. abaft sözünün mənası

Toxuculuq. Qalın və kobud toxunuşlu palaz və ya parça....    Ətraflı

22

abajur

abajur sözünün izahı. abajur sözünün mənası

Gözü işıqdan qorumaq üçün lampaya keçirilən örtük, qalpaq. □ İpək abajur. Şüşə abajur....    Ətraflı

23

abajurlu

abajurlu sözünün izahı. abajurlu sözünün mənası

Abajuru olan, üstü abajurla örtülü. □ Abajurlu lampa....    Ətraflı

24

abak

abak sözünün izahı. abak sözünün mənası

1. Memarlıq. Sütun başlığının dördbucaqlı şəklində olan yuxarı hissəsi.
2. Qədim yunanların və romalıların hesab lövhəsi....    Ətraflı

25

abalı

abalı sözünün izahı. abalı sözünün mənası

Arxaizm. Aba geymiş, əynində aba olan. □ Abalı kişi....    Ətraflı

26

abandon

abandon sözünün izahı. abandon sözünün mənası

Hüquq. İqtisadiyyat. Sığortalanmış yük və ya gəmi sahibinin yüz faiz sığorta məbləğini almaq şərti ilə yükündən və ya gəmisindən sığorta edənin xey...    Ətraflı

27

abanı

abanı sözünün izahı. abanı sözünün mənası

Toxuculuq. Qurşaq, çalma və s. üçün istifadə edilən sarımtıl ipək parça....    Ətraflı

28

abasbəyi

abasbəyi sözünün izahı. abasbəyi sözünün mənası

Çox şirin, şirəli, ətirli yay armudu növü.□Evində qaldığımız kişi bir yeşik abasbəyi armudu pay göndərib....    Ətraflı

29

abası

abası sözünün izahı. abası sözünün mənası

Bax: abbası....    Ətraflı

30

abasılıq

abasılıq sözünün izahı. abasılıq sözünün mənası

Bax: abbasılıq....    Ətraflı

31

abavü əcdad

abavü əcdad sözünün izahı. abavü əcdad sözünün mənası

Arxaizm. Ata və babalar, ata-baba....    Ətraflı

32

abbası

abbası sözünün izahı. abbası sözünün mənası

1. Dördşahılıq (iyirmiqəpiklik) metal pul.
2. Tarix. İranda Şah Abbas dövrünə aid sikkə (gümüş pul)....    Ətraflı

33

abbasılıq

abbasılıq sözünün izahı. abbasılıq sözünün mənası

İyirmiqəpiklik, abbası dəyərində olan....    Ətraflı

34

abbat

abbat sözünün izahı. abbat sözünün mənası

1. İlahiyyat. Katolik kilsəsinin başçısı; rahib, rahibə.
2. İlahiyyat. Katolik kilsədə dini rütbə; rahib....    Ətraflı

35

abbatlıq

abbatlıq sözünün izahı. abbatlıq sözünün mənası

İlahiyyat. Abbatın idarə etdiyi katolik kilsə....    Ətraflı

36

abco

abco sözünün izahı. abco sözünün mənası

Arxaizm. Pivə....    Ətraflı

37

abçin

abçin sözünün izahı. abçin sözünün mənası

Toxuculuq. Ölünün bədənini yuyarkən bədəni qurutmaq üçün istifadə edilən pambıq parça....    Ətraflı

38

abdal

abdal sözünün izahı. abdal sözünün mənası

1. Arxaizm. Sərsəri, avara, dərbədər. □ Abdaldan paşa olmaz, taxtadan – maşa. (Atalar sözü)
2. Arxaizm. Dərviş, qələndər.
Sufiyəm, əmma nə bu abdal...    Ətraflı

39

abdalcasına

abdalcasına sözünün izahı. abdalcasına sözünün mənası

Axmaqcasına, qeyri-ciddi, səfeh....    Ətraflı

40

abdallaşmaq

abdallaşmaq sözünün izahı. abdallaşmaq sözünün mənası

Abdal olmaq, sərsəri olmaq....    Ətraflı