abad

Axtarış nəticələri

1

abad

abad sözünün izahı. abad sözünün mənası

1. Yaşayış üçün hər cür şəraiti olan, səliqəli, mədəni, yaxşı təchiz olunmuş. □ Abad ölkə. Abad küçə. Zülmlə abad olanın axırı bərbad olar. (Atalar...    Ətraflı

2

...abad

...abad sözünün izahı. ...abad sözünün mənası

Xüsusi isimlərə qoşularaq şəhər, kənd, yer adları düzəldilir; məs.: Cəlilabad, Sabirabad və s....    Ətraflı

3

abad 1

Gələcəkdə sonu olmayanlar, həmişəlik olanlar....    Ətraflı

abad 2

Bax: abadə....    Ətraflı

4

abad 1

abad sözünün mənşəyi, abad sözünün etimologiyası

1. Ərəbcə əbəd (əbədi) sözünün cəmidir, “həmişəlik” deməkdir.
2. Farsca isə “şən” mənasını verir, abadan sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

abad 2

abad sözünün mənşəyi, abad sözünün etimologiyası

Şəmsi təqvimlə 8-ci ayın adıdır (23 oktyabrdan 21 noyabra qədərki dövrü əhatə edir). Şəxs adı kimi buradan (ay adından) götürülüb. Digər aylar bunlardır: fərvərdin, ordibehişt, xordad, tir, mordad, şəhrivər, mehr, aban, dey, bəhmən, esfend....    Ətraflı

5

ABAD

abad sözü yaxşı, müntəzəm, səliqəli, mədəni, yaxud yaxşı təmin olunmuş və təchiz edilmiş, yaxşı yaradılmış şərait, vəziyyət anlamındadır....    Ətraflı

6

abadan

abadan sözünün izahı. abadan sözünün mənası

Bax: abad....    Ətraflı

7

abadanlaşdırılmaq

abadanlaşdırılmaq sözünün izahı. abadanlaşdırılmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırılmaq....    Ətraflı

8

abadanlaşdırmaq

abadanlaşdırmaq sözünün izahı. abadanlaşdırmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşdırmaq....    Ətraflı

9

abadanlaşmaq

abadanlaşmaq sözünün izahı. abadanlaşmaq sözünün mənası

Bax: abadlaşmaq....    Ətraflı

10

abadanlıq

abadanlıq sözünün izahı. abadanlıq sözünün mənası

Bax: abadlıq....    Ətraflı

11

abadə

Tir-tikintisi olan, şen....    Ətraflı

12

abadi

Abad olma, abadlıq....    Ətraflı

13

abadlaşdırılma

abadlaşdırılma sözünün izahı. abadlaşdırılma sözünün mənası

Bax: abadlaşdırılmaq....    Ətraflı

14

abadlaşdırılmaq

abadlaşdırılmaq sözünün izahı. abadlaşdırılmaq sözünün mənası

Abad edilmək, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin edilmək, yaxşı və mədəni hala salınmaq. □ Üstündən neçə illər keçəndən sonra qədim şəh...    Ətraflı

15

abadlaşdırma

abadlaşdırma sözünün izahı. abadlaşdırma sözünün mənası

Bax: abadlaşdırmaq....    Ətraflı

16

abadlaşdırmaq

abadlaşdırmaq sözünün izahı. abadlaşdırmaq sözünün mənası

Abad etmək, yaxşılaşdırmaq, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin etmək....    Ətraflı

17

abadlaşma

abadlaşma sözünün izahı. abadlaşma sözünün mənası

Bax: abadlaşmaq....    Ətraflı

18

abadlaşmaq

abadlaşmaq sözünün izahı. abadlaşmaq sözünün mənası

Abad olmaq, yaxşılaşmaq, yaşayış üçün lazım olan hər cür şəraitlə təmin olunmaq. □ Kəndimiz gündən-günə abadlaşır, gözəlləşir....    Ətraflı

19

abadlıq

abadlıq sözünün izahı. abadlıq sözünün mənası

1. Hər hansı bir yerdə əhalinin yaşayışına lazım olan şərait və vəsait. □ Bu qəsəbənin abadlığına ciddi fikir verilir.
2. Abad yer, yaşayış yeri, y...    Ətraflı