Lüğətlər

Biologiya terminlərinin izahlı lüğəti
Biologiya terminlərinin izahlı lüğəti
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti
Məsəllər, deyimlər
Məsəllər, deyimlər
İngiliscə-azərbaycanca və azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji terminlər lüğəti
İngiliscə-azərbaycanca və azərbaycanca-ingiliscə pedaqoji terminlər lüğəti
Ərəb və fars sözləri lüğəti
Ərəb və fars sözləri lüğəti
Azərbaycan dastanlarının leksikası
Azərbaycan dastanlarının leksikası
Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti
Ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti
Tarix terminləri lüğəti
Tarix terminləri lüğəti
Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti
Dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti
905 termin
Русско-азербайджанский словарь
Русско-азербайджанский словарь
Jurnalistika terminləri lüğəti
Jurnalistika terminləri lüğəti
2385 termin
İbtidai siniflər üçün terminlər lüğəti
İbtidai siniflər üçün terminlər lüğəti
1300 söz və ifadə
Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti
Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti
6873 frazeoloji vahid
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti
Məktəblinin alınma sözlər lüğəti
Məktəblinin alınma sözlər lüğəti
Coğrafiya terminləri lüğəti
Coğrafiya terminləri lüğəti
2156 leksik vahid
English-Azerbaijani dictionary
English-Azerbaijani dictionary
26209 leksik vahid
Etimologiya lüğəti
Etimologiya lüğəti