absurd

Axtarış nəticələri

1

absurd

absurd sözünün izahı. absurd sözünün mənası

Həqiqətə uyğun olmayan, boş və mənasız söhbət, mənasızlıq; ağlasığmaz bir şey, cəfəngiyyat. □ Absurd fikir....    Ətraflı

2

absurd

absurd sözünün tərcüməsi

gülünc, absurd, məntiqsiz, cəfəng...    Ətraflı

3

absurd

Ağıla, məntiqə sığmayan, boş və mənasız fikir, cəfəngiyyat.  Cəmiyyətin qəbul etdiyi, alışdığı ənənələri inkar edən, məntiqlə izah olunmayan fikirlər A. kimi qəbul ed...    Ətraflı

4

absurd

Həqiqətə uyğun olmayan, boş və mənasız söhbət, mənasızlıq; ağlasığmaz bir şey, cəfəngiyyat....    Ətraflı

5

absurd dram

XX əsrin II yarısında Qərbi Avropa dramaturgiyasında meydana çıxmış avanqard cərəyan.  Absurdizm ədəbi cərəyanının sinonimi kimi də işlənir. Ekzistensializmə qarşı, s...    Ətraflı

7

absurdity

absurdity sözünün tərcüməsi

cəfəngiyat...    Ətraflı

8

absurdizm

XX əsrin 50-ci illərində ekzistensializm ideyalarının əleyhdarı kimi meydana çıxmış ədəbi cərəyan.  Elmi ədəbiyyatda “antiteatr”, “absurd dram”, “antidram” da adlanır...    Ətraflı

9

absurdly

absurdly sözünün tərcüməsi

cəfəng, əsassız olaraq...    Ətraflı