absurdizm

Axtarış nəticələri

1

absurdizm

XX əsrin 50-ci illərində ekzistensializm ideyalarının əleyhdarı kimi meydana çıxmış ədəbi cərəyan.  Elmi ədəbiyyatda “antiteatr”, “absurd dram”, “antidram” da adlanır...    Ətraflı