edi

Axtarış nəticələri

1

edi

edi sözünün izahı. edi sözünün mənası

Dialekt. Arxaizm. Arvadların ölü üstündə, yasda avazla söylədikləri yanıqlı sözlər, ağı. □ Edi demək....    Ətraflı

5

edibility

edibility sözünün tərcüməsi

yeyilə bilmə...    Ətraflı

6

edible

edible sözünün tərcüməsi

yeməli...    Ətraflı

7

edicək

Edincə. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

8

edici

edici sözünün izahı. edici sözünün mənası

Dialekt. Arxaizm. Yasxanada ağı deyən; ağıçı. □ Edici Tükəzban xalanı hamı tanıyırdı.
Qeyd: ...edici. Bəzi sözlərə qoşularaq, mürəkkəb sifətlər əmə...    Ətraflı

9

edict

edict sözünün tərcüməsi

fərman...    Ətraflı

10

edification

edification sözünün tərcüməsi

məlumatlandırma, tərbiyələndirmə...    Ətraflı

11

edifice

edifice sözünün tərcüməsi

tikili...    Ətraflı

12

edify

edify sözünün tərcüməsi

öyrətmək, təlim-tərbiyə etmək...    Ətraflı

13

edifying

edifying sözünün tərcüməsi

ibrətamiz...    Ətraflı

14

edigəc

Edincə, etcək, edən kimi. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

15

EDİL

edil sözündəndir. Edil (İtil/İdil/Ədil) Volqa çayının qədim adlarındandır. Edil adı bəzi lüğətlərdə nədənsə ərəb mənşəli ədl sözündən formalaşmış Ədil kişi adı ilə qarışdırılır. Onomastik lüğətlərd...    Ətraflı

16

ediləmək

ediləmək sözünün izahı. ediləmək sözünün mənası

Arxaizm. Edi demək, ağı demək...    Ətraflı

18

ediləşmə

ediləşmə sözünün izahı. ediləşmə sözünün mənası

Bax: ediləşmək....    Ətraflı

19

ediləşmək

ediləşmək sözünün izahı. ediləşmək sözünün mənası

Dialekt. Arxaizm. Ağız-ağıza verib edi söyləmək, ağı demək....    Ətraflı

20

edillər

Qədim Romada xalq tribununun köməkçiləri.  Bu vəzifə e.ə. 494-cü ildə təsis olunub. İlk vaxtlar plebey E.-i fəaliyyət göstərib, e.ə. 367-ci ildən başlayaraq xalq trib...    Ətraflı