edafik

Axtarış nəticələri

1

edafik

edafik sözünün izahı. edafik sözünün mənası

Biologiya. Coğrafiya. Torpağa aid olan, onun təsiri ilə formalaşan, yaxud baş verən....    Ətraflı

2

edafik

Torpağa aid olan, onun təsiri ilə formalaşan, yaxud baş verən; məs.: edafik mühit, edafik şərait, edafik orqanizm (torpaqda yaşayan orqanizm) və s....    Ətraflı

3

edafik

edafik sözünün mənşəyi, edafik sözünün etimologiyası

yun. edaphos – torpaq...    Ətraflı

4

edafik amillər

Canlı orqanizmlərin həyatına, inkişafına və yayılmasına təsir göstərən torpaq şəraiti.  Torpağın su, hava və temperatur rejimi, onun kimyəvi tərkibi və strukturu E.A....    Ətraflı