aed

Axtarış nəticələri

1

aed

Qədim Yunanıstanda qəhrəmanlıq eposu qoşan və ifa edən nəğməkar şair, ozan.  “İliada” və “Odisseya” eposlarını yaratmış Homer ən məşhur A.-lərdən biri olub. A.-lərin...    Ətraflı