adinaton

Axtarış nəticələri

1

adinaton

Üslubi fiqur: haqqında danışılan hadisənin qeyri-real situasiya ilə müqayisə edilərək qarşılaşdırılması.  Bu cür müqayisə yolu ilə mübaliğə (hiperbola) yaradılır, lak...    Ətraflı