abstrakt

Axtarış nəticələri

1

abstrakt

abstrakt sözünün izahı. abstrakt sözünün mənası

Gerçəklikdən uzaq olan, konkret olmayan, qeyri-müəyyən, mücərrəd. □ Abstrakt danışmaq....    Ətraflı

2

abstrakt

1. Təxəyyülün məhsulu, kon­kret­liyə, fiziki formaya malik olmayan bir şey.
2. Kitab və ya məqalənin əsas mət­nin­dən öncə yerləşdirilən və materia...    Ətraflı

3

abstrakt

Gerçəklikdən uzaq olan, konkret olmayan, qeyri-müəyyən, mücərrəd....    Ətraflı

4

abstraktlaşdırılma

abstraktlaşdırılma sözünün izahı. abstraktlaşdırılma sözünün mənası

Bax: abstraktlaşdırılmaq....    Ətraflı

5

abstraktlaşdırılmaq

abstraktlaşdırılmaq sözünün izahı. abstraktlaşdırılmaq sözünün mənası

Mücərrədləşdirilmək, mücərrəd məfhumlar yaradılmaq; məntiqi olaraq konkrtet, ayrı-ayrı əşyadan ümumi məfhumlara və inkişaf qanunlarına keçilmək....    Ətraflı

6

abstraktlaşdırma

abstraktlaşdırma sözünün izahı. abstraktlaşdırma sözünün mənası

Bax: abstraktlaşdırmaq....    Ətraflı

7

abstraktlaşdırmaq

abstraktlaşdırmaq sözünün izahı. abstraktlaşdırmaq sözünün mənası

Mücərrədləşdirmək, mücərrəd məfhumlar yaratmaq; məntiqi olaraq konkrtet, ayrı-ayrı əşyadan ümumi məfhumlara və inkişaf qanunlarına keçmək; bir şeyi...    Ətraflı

8

abstraktlaşma

abstraktlaşma sözünün izahı. abstraktlaşma sözünün mənası

Bax: abstraktlaşmaq....    Ətraflı

9

abstraktlaşmaq

abstraktlaşmaq sözünün izahı. abstraktlaşmaq sözünün mənası

Bir şeyin əsas, ən mühüm əlamətlərini müəyyən edib ortaya çıxartmaq üçün fikrən onun bu və ya başqa cəhətlərindən, xassələrindən və ya əlaqələrində...    Ətraflı

10

abstraktlıq

abstraktlıq sözünün izahı. abstraktlıq sözünün mənası

Mücərrədlik....    Ətraflı