abraziya

Axtarış nəticələri

1

abraziya

abraziya sözünün izahı. abraziya sözünün mənası

Geologiya. Dəniz dalğalarının davamlı olaraq sahilboyu süxurları ovaraq dağıdıb parçalaması. □ Dənizdə suyun səviyyəsi artdıqca, yaxud sahil zolağı...    Ətraflı

2

abraziya

Su axınlarının, dalğaların davamlı təsiri altında sahil süxurlarının mexaniki dağılması, ovulması.  A. nəticəsində sahil zolağında relyefin xüsusi formaları yaranır,...    Ətraflı

3

abraziya

abraziya sözünün mənşəyi, abraziya sözünün etimologiyası

lat. abrasio – qaşıyaraq təmizləmə...    Ətraflı

4

abraziya

Dəniz dalğalarının davamlı olaraq sahilboyu süxurları ovaraq dağıdıb parçalaması. □ Dənizdə suyun səviyyəsi artdıqca, yaxud sahil zolağı çökdükcə...    Ətraflı

5

abraziya düzənliyi

Sahilboyu zolaq şəklində uzanan dənizə doğru azmeyilli hamar sahə.  Belə sahələr abraziya nəticəsində yaranır. A.D.-nin əksər hissəsi suyun altında olur, bəzi yerlərd...    Ətraflı

7

abraziya terrası

Su axınlarının, dalğaların davamlı təsiri ilə sahil süxurlarının ovulması nəticəsində yaranmış qabarıq əyri formasında maili meydança.  A.T.-nın bəzən suyun altında d...    Ətraflı