aborigen

Axtarış nəticələri

1

aborigen

aborigen sözünün izahı. aborigen sözünün mənası

1. Biologiya. Təkamül prosesində əmələ gəldiyi yerdə indi də yaşayan orqanizm. □ Qarışqayeyən və yabanı kartof Cənubi Amerika aborigenləridir.
2. P...    Ətraflı

2

aborigen

Müəyyən ərazidə qədimdən məskən salmış yerli əhali; məsələn: Şimali Amerikada asteklər, mayyalılar, eskimoslar və b....    Ətraflı

3

aborigen

aborigen sözünün mənşəyi, aborigen sözünün etimologiyası

Latın sözüdür, “qədimdən sakin olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

4

aborigen

Ölkənin və ya hər hansı ərazinin qədim, yerli sakinləri.  Bu termin qədim yunanca avtoxton anlayışına uyğun gəlir. Sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə görə xeyli geri...    Ətraflı

5

aborigen

Müəyyən ərazidə qədimdən məskən salmış yerli sakinlər....    Ətraflı