abissal

Axtarış nəticələri

1

abissal

abissal sözünün izahı. abissal sözünün mənası

Coğrafiya. Okean dibinin 3000 m-dən dərin olan hissəsi....    Ətraflı

2

abissal

Dünya okeanının 3000 metrdən dərin hissəsinə aid olan.  A. dərinliklərdə suyun hərəkəti çox zəif, temperatur sıfır dərəcəyə yaxın və qaranlıq olur....    Ətraflı

3

abissal

abissal sözünün mənşəyi, abissal sözünün etimologiyası

yun. abyssos – dibsiz...    Ətraflı

4

abissal

Okean dibinin 2000 m-dən dərin olan hissəsi. □ Həmin hissədə suyun hərəkəti çox zəif, temperatur sıfır dərəcəyə yaxın, həm də qaranlıq olur. Bu əra...    Ətraflı

5

abissal çöküntülər

Dünya okeanının 3000-4000 metrdən artıq dərinliyində toplanan çöküntülər.  A.Ç. kosmik tozdan, hava və su axınlarının qurudan gətirdiyi hissəciklərdən, qırmızı rəngli...    Ətraflı

6

abissal düzənliklər

Dünya okeanının 3000 m-dən artıq dərinliklərində yerləşən düzənliklər.  A.D. materik ətəkləri ilə orta okean dağ silsilələri arasında yerləşir və okean dibinin təxmin...    Ətraflı

7

abissal zona

Dünya okeanının 3000 metrdən 6000 metrədək dərinliyində olan hissəsi.  A.Z. Dünya okeanının 75%-ni əhatə edir, dib relyefi, əsasən, sualtı dağlar, platolardan ibarətd...    Ətraflı