açma

Axtarış nəticələri

1

açma

açma sözünün izahı. açma sözünün mənası

Bax: açmaq....    Ətraflı

2

açma

Tapmacanın cavabı. □ Tapmaca şifahi şəkildə deyi­lər­kən bir çox hallarda “Açması?” sualı ilə bitir....    Ətraflı

3

açma

Tapmacanın cavabı.  Tapmaca şifahi şəkildə deyilərkən bir çox hallarda “Açması?” sualı ilə bitir....    Ətraflı

4

açma-yumma

açma-yumma sözünün izahı. açma-yumma sözünün mənası

Toxuculuq. Xalçaçılıqda kompozisiya adı....    Ətraflı

5

açmadığı qapı qalmamaq (qoymamaq)

açmadığı qapı qalmamaq (qoymamaq) frazeoloji birləşməsinin mənası. açmadığı qapı qalmamaq (qoymamaq) idiomunun izahı

bax: döymədiyi qapı qalmamaq (qoymamaq)....    Ətraflı

6

açmaq

açmaq sözünün izahı. açmaq sözünün mənası

1. Qapalı bir şeyin qapağını və s.-ni qaldırmaq, götürmək, çıxartmaq; örtülü bir şeyin örtüyünü qaldırmaq. □ Qutunu açmaq. Qazanı açmaq. Başını açm...    Ətraflı

7

açmaq 1

açmaq sözünün mənşəyi, açmaq sözünün etimologiyası

Sinonimi yazmaq feili olub. M.Kaşğaridə “Ər dügün yazdı” cümləsi “kişi dü­yünü açdı” mənasında işlədilib. Yazılmaq sözü ruscaya “быть развязанным” kimi tərcümə edilib. Məncə, açmaq feili həmin yazmaq kəlməsinin dəyişmiş formasıdır. Elə yaz (bahar) sözü də təbiətin oyanması, çiçəklərin açılması il...    Ətraflı

açmaq 2

açmaq sözünün mənşəyi, açmaq sözünün etimologiyası

Güllə açıldı, atəş açıldı kimi cümlələrdə aç sözünün əsli atmaq feili ilə bağ­lıdır. İndi həm aç, həm də at paralel işlədilir: güllə at, atəş aç və s. Beşatılan və beşaçılan sözləri paralel işlədilir. Tarixi baxımdan atmaq feili açmaq felindən qə­dimdir və ikinci söz birincinin dəyişmiş formasıdı...    Ətraflı