Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

1

abajur

Parlaq işıqdan gözü qorumaq üçün çıraq örtüyü. □ A. həmçinin çırağın bəzək elementidir və müxtəlif materiallardan və fərqli formalarda hazırlanır....    Ətraflı

2

abak

1. Hesablama əməliyyatları aparmaq üçün xüsusi lövhə. □ A. 3 min il əvvəl Babilistanda yaranmış, Qədim Yunanıstan və Romada geniş yayılmışdı. Müasi...    Ətraflı

3

abaziya

Əsəb sisteminin pozulması ilə bağlı xəstəliklər nəticəsində insanın yerimək qabiliyyətini itirməsi....    Ətraflı

4

abbat

Katolik kilsəsində monastır rahibi; ruhani rütbəli şəxs....    Ətraflı

5

aberrasiya

1. Normadan kənara çıxma.
2. Optik sistemdə (mikroskop, teleskop, foto, telekamera və s.) görüntünün müxtəlif səbəblərdən təhrif olunması.
3. İşıq...    Ətraflı

6

abissal

Okean dibinin 2000 m-dən dərin olan hissəsi. □ Həmin hissədə suyun hərəkəti çox zəif, temperatur sıfır dərəcəyə yaxın, həm də qaranlıq olur. Bu əra...    Ətraflı

7

abituriyent

Orta məktəbi bitirmiş, ali, yaxud orta ixtisas məktəbinə daxil olmağa hazırlaşan şəxs....    Ətraflı

8

abolisionizm

1. Hər hansı hədsiz məhdudlaşdırıcı qanunun ləğvinə çalışan ictimai hərəkat.
2. XVIII-XIX əsrlərdə ABŞ-da, sonralar isə İngiltərə, Fransa və Avropa...    Ətraflı

9

abonement

Nəqliyyat vasitələrindən, idman qurğularından (stadion, üzgüçülük hovuzu və s.), habelə rabitə-kommunikasiya vasitələri (telefon, televiziya, inter...    Ətraflı

10

abonent

1. Abonementdən istifadə edən şəxs.
2. Telefonun sahibi olan şəxs və ya idarə....    Ətraflı

11

abordaj

Avarlı və yelkənli gəmilərdə tətbiq edilən dəniz döyüşü üsulu. □ A. zamanı düşmən gəmisi qarmaq atılaraq yaxına çəkilir və əlbəyaxa döyüş aparılır....    Ətraflı

12

aborigen

Müəyyən ərazidə qədimdən məskən salmış yerli sakinlər....    Ətraflı

13

abraziya

Dəniz dalğalarının davamlı olaraq sahilboyu süxurları ovaraq dağıdıb parçalaması. □ Dənizdə suyun səviyyəsi artdıqca, yaxud sahil zolağı çökdükcə...    Ətraflı

14

abreviatur

Sözlərin baş hərflərini və ya hissələrini saxlamaqla düzəldilmiş mürəkkəb qısaltmalar, ixtisarlar; məs.: İKT – informasiya-kommunikasiya texnologiy...    Ətraflı

15

absenteizm

Nümayəndəli orqanların, yaxud vəzifəli şəxslərin seçkiləri zamanı seçicilərin səsvermədən boyun qaçırmaları....    Ətraflı

16

absolyutizm

Təkbaşına idarə edilən, qeyri-məhdud hakimiyyətdən ibarət dövlət quruluşu; qeyri-məhdud monarxiya....    Ətraflı

17

abstraksiya

1. İdrak prosesində predmet və hadisələrin əhəmiyyətsiz xassə və əlamətlərini xəyali olaraq ayıran, ona “təmiz” şəkildə baxmağa imkan verən tədqiqa...    Ətraflı

18

abstrakt

Gerçəklikdən uzaq olan, konkret olmayan, qeyri-müəyyən, mücərrəd....    Ətraflı

19

absurd

Həqiqətə uyğun olmayan, boş və mənasız söhbət, mənasızlıq; ağlasığmaz bir şey, cəfəngiyyat....    Ətraflı

20

abzas

Çap və ya əlyazma mətnlərində sətir başında verilən ara, sətirbaşı. □ Birinci abzas....    Ətraflı