adventiv orqanlar

Axtarış nəticələri

1

adventiv orqanlar

Embrional toxumanın böyümə nöqtəsindən deyil, bitkilərin nisbətən köhnəlmiş hissələrindən əmələ gələn və qeyri-adi yerlərdə inkişaf edən orqanlar.
Məsələn: köklərdə, yarpaqlarda, budaqların düyünar...    Ətraflı