adi dəvədəllək

Axtarış nəticələri

1

adi dəvədəllək

Buğumayaqlılar tipi, cücülər sinfi nümayəndəsi.
Müxtəlif böyüklükdə olur. Ən böyüyü 6 sm., ən kiçiyi isə 1-3 sm-dir. Qanadları torşəkillidir. Yaşıl, bozumtul, açıq-qəhvəyi və s. Rənglərdə olur. Bə...    Ətraflı