adf

Axtarış nəticələri

1

adf

Adenozindifosfat turşusu (yun. “adenozin” – dəmir).
Reaksiyalarda ATF-dən əmələ gəlir, hüceyrədə enerji daşıyıcısı rolunu oynayır, bütün energetik mübadilələrdə iştirak edir. ADF-də makroergik rabi...    Ətraflı