adamı adam yanına göndərdilər, məni də sizin

Axtarış nəticələri

1

ADAMI ADAM YANINA GÖNDƏRDİLƏR, MƏNİ DƏ SİZİN

►Birinin qarşısındakı insanı aşağılamaq məqsədilə verdiyi düşünülməmiş, kobud suala cavab olaraq işlədilən deyim.  İfadə Yaxın Şərq ölkələrində hazırcavablığı ilə tanınmış Anastratdin xoca ilə bağ...    Ətraflı