adını alim qoyub

Axtarış nəticələri

1

ADINI ALİM QOYUB

►Özünü intellekt sahibi, elm-bilik adamı kimi göstərən, lakin vacib məqamda adi şeyləri bilməyən şəxslər haqqında işlədilən ifadə.  İfadə M.F.Axundzadənin məşhur «Hekayəti-müsyö Jordan həkimi-nəba...    Ətraflı