adı it dəftərində də yoxdur

Axtarış nəticələri

1

ADI İT DƏFTƏRİNDƏ DƏ YOXDUR

►Hörməti, nüfuzu olmayan, öz çevrəsində sayılmayan, ciddi qəbul edilməyən adamlar haqqında kəskin mənfi çalarda işlədilən ifadə.  İfadə vergiyə cəlb etmək məqsədilə əhalinin siyahıya alınması, adl...    Ətraflı