abidar

Axtarış nəticələri

1

abidar

1. Sulu, şirəli.
2. Məcazi mənada: mənalı, təsirli, gözəl ifadəli.
3. Məcazi mənada: möhkəm və iti.  Dastanda sonuncu mənasına rast gəlinir.
Mənə qürbət verib xaliqi-sübhan,
Müxənnət kimsəni kor e...    Ətraflı