abi-kövsər

Axtarış nəticələri

1

abi-kövsər

abi-kövsər sözünün izahı. abi-kövsər sözünün mənası

1. Arxaizm. Dini əfsanəyə görə guya behiştdə olan bir çayın suyu.
2. Arxaizm. Məcazi mənada: içki....    Ətraflı

2

abi-kövsər

1. Cənnətdə Kövsər bulağının suyu.
2. Məcazi mənada: içki.  Qəflətdən ayıldım, açdım gözümü,
Xaki-övliyaya sürtdüm üzümü,
Dindirdilər, haqq danışdım sözümü,
Al, iç abi-kövsərdən, qan, dedilər.
...    Ətraflı

3

abi-kövsər

Cənnətdəki kövsər bulağının suyu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Dastanda şərab mənasında işlədilir. Piyalələr abi-kövsərlə doldu. (“Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A)...    Ətraflı