abi-həyat

Axtarış nəticələri

1

abi-həyat

abi-həyat sözünün izahı. abi-həyat sözünün mənası

Arxaizm. Həyat suyu, dirilik suyu (əfsanələrə görə guya zülmətdə olan bir çeşmənin suyudur ki, bunu içən heç ölməzmiş)....    Ətraflı

2

abi-həyat

Əfsanəyə görə, zülmətdə olan bir çeşmənin suyu, dirilik suyu.  Abi-həyat kimi daim axarsan,
Haqqın camalına hərdən baxarsan,
Dolana-dolana evlər yıxarsan,
Mənim Əslim buralardan keçdimi?
...    Ətraflı