abbasqulu bəyin nazı ilə çox oynayırıq ha, kərbəlayi!

Axtarış nəticələri

1

ABBASQULU BƏYİN NAZI İLƏ ÇOX OYNAYIRIQ HA, KƏRBƏLAYİ!

►Birinin qıcıq yaradan hərəkətlərinə qarşı hədsiz təmkin, səbir nümayiş etdirilərkən işlədilən ifadə.  İfadə «Axırıncı aşırım» filmindən (1971) qaynaqlanaraq yayılmışdır.
Həmin filmdə Abbasqulu bə...    Ətraflı