abbası

Axtarış nəticələri

1

abbası

abbası sözünün izahı. abbası sözünün mənası

1. Dördşahılıq (iyirmiqəpiklik) metal pul.
2. Tarix. İranda Şah Abbas dövrünə aid sikkə (gümüş pul)....    Ətraflı

2

abbası

abbası sözünün mənşəyi, abbası sözünün etimologiyası

I Şah Abbasın (1587-1620) adı ilə bağlı yaranmış sözdür. Gümüş sikkə olub, bizdə 20 qəpik dəyərində son vaxtlara qədər işlədilirdi, amma gümüş deyildi. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

abbası

XVII–XVIII əsrlərdə İran və Cənubi Qafqazda işlədilmiş gümüş sikkə.  A. danışıq dilində «abası», «abaz», «abas» kimi də tələffüz olunur. O, Səfəvi hökmdarı şah I Abba...    Ətraflı

4

abbası

Şah Abbasın dövrünə aid, onun adı ilə bağlı olan gümüş pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Sonrakı dönəmlərdə dörd şahılıq ağ pul da abbası adlanıb.
– Ay ağa, nə deyim. Bundan əvvəl çörək bir abba...    Ətraflı

5

abbasılıq

abbasılıq sözünün izahı. abbasılıq sözünün mənası

İyirmiqəpiklik, abbası dəyərində olan....    Ətraflı