abı

Axtarış nəticələri

1

abı

abı sözünün izahı. abı sözünün mənası

Açıq-göy, mavi. □ Abı paltar. Abı kağız....    Ətraflı

2

abı

abı sözünün mənşəyi, abı sözünün etimologiyası

Fars sözüdür, ab “su”dur, -ı şəkilçisi (farsca -i şəkilçısi: ab -i) ondan sifət əmələ gətirib: “su rəngində olan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)...    Ətraflı

3

abı

Açıq-göy, mavirəngli.  Al-yaşıl, abı sarı,
Bənövüş qara, qırmızı,
Alasan, geydirəsən
Həmişə yara qırmızı.
(“Bəhram-Gülxəndan”)...    Ətraflı

4

ABI

türk dillərində abı gizlətmək, heç kimə bildirmədən gizli saxlamaq anlamını ifadə edir....    Ətraflı

5

abıca

abıca sözünün izahı. abıca sözünün mənası

Zoologiya. Göy arıquşu....    Ətraflı

6

abıomur

Açıq-sürməyi (rəng)....    Ətraflı

7

abır

abır sözünün izahı. abır sözünün mənası

1. Həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət. □ Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə. (Atalar sözü).
2. Məcazi mənada: üst-baş, geyim,...    Ətraflı

8

abır

Məcazi mənada: geyim, paltar. □ Adamı abırına görə tanıyıllar....    Ətraflı

9

abır

abır sözünün mənşəyi, abır sözünün etimologiyası

(Əsli: abru) fars mənşəlidir, ab “su” deməkdir, ru isə “üz”; və onun 2 yozumu ola bilər:
1. “Üzünün suyunu ətəyinə axıtmaq”.
2. “Elə günə salmaq ki, tumanını qal­dı­rıb üzünü gizlətsin”. Deyimdəki bükmək sözü göstərir ki, 2-ci yozum daha doğ­ru­dur. Birinci doğru olsa idi, bükmək yox, tökmək söz...    Ətraflı

10

abır gözləmək

abır gözləmək frazeoloji birləşməsinin mənası. abır gözləmək idiomunun izahı

həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır-həya saxlamaq....    Ətraflı

11

abır qoymamaq

abır qoymamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. abır qoymamaq idiomunun izahı

1. Bərk danlamaq, məzəmmət etmək, töhmətləndirmək; ~ abrını ətəyinə bükmək, abrını tökmək (aparmaq), abrını vermək (almaq), ağ yuyub qara sərmək, q...    Ətraflı

12

abır-həya

abır-həya sözünün izahı. abır-həya sözünün mənası

Həya, heysiyyət, şərəf, hörmət, qədir-qiymət. □ Ay bala, adamda abır-həya da yaxşı şeydi....    Ətraflı

13

abır-həya saxlamaq

abır-həya saxlamaq frazeoloji birləşməsinin mənası. abır-həya saxlamaq idiomunun izahı

həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır gözləmək....    Ətraflı

14

abır-həyanı itirmək

abır-həyanı itirmək frazeoloji birləşməsinin mənası. abır-həyanı itirmək idiomunun izahı

həyasızlaşmaq, ar eləməmək, heç nədən utanıb-çəkinməmək; ~ pərdəni götürmək, arı-namusu yemək....    Ətraflı

15

abırdan düşmək

abırdan düşmək frazeoloji birləşməsinin mənası. abırdan düşmək idiomunun izahı

biabır olmaq, hörmətsiz olmaq, nüfuzuna xələl gəlmək....    Ətraflı

16

abırdan salmaq

abırdan salmaq frazeoloji birləşməsinin mənası. abırdan salmaq idiomunun izahı

rüsvay etmək, biabır etmək, aşağılamaq; ~ nüfuzdan salmaq, adamlıqdan salmaq, itin sözünü demək....    Ətraflı

17

abırlamaq

abırlamaq sözünün izahı. abırlamaq sözünün mənası

Bərk danlamaq, abır vermək, töhmət etmək, məzəmmət etmək. □ Məni boş yerə abırlamağından təngə gəlmişəm....    Ətraflı

18

abırlanmaq

abırlanmaq sözünün izahı. abırlanmaq sözünün mənası

Düzəlmək, islah olunmaq, abıra düşmək....    Ətraflı

19

abırlı

abırlı sözünün izahı. abırlı sözünün mənası

1. Həyalı, ismətli, utancaq, namuslu. □ Abırlı qadınlara həmişə hörmət qoyulur.
2. Məcazi mənada: yaxşı, münasib, səliqəli. □ Abırlı geyim-keçim. A...    Ətraflı

20

abırsız

abırsız sözünün izahı. abırsız sözünün mənası

Həyasız, utanmaz, ədəbsiz. □ Qonşun çox abırsız adamdır, heç danışığını bilmir. Abırsızdan abrını saxla! (Atalar sözü)....    Ətraflı