ağlına keçə yamayım

Axtarış nəticələri

1

ağlına keçə yamayım

ağlına keçə yamayım frazeoloji birləşməsinin mənası. ağlına keçə yamayım idiomunun izahı

düşünmədən danışan, ağılsız hərəkətlər edən, yersiz təkliflər verən adama deyilən ifadə....    Ətraflı

2

AĞLINA KEÇƏ YAMAYIM

►Hansısa düşünülməmiş hərəkəti ilə gülüş yaradan və ya tez-tez yanlış qərarlar verən adam haqqında işlədilən ifadə.  İfadənin birbaşa ağılla əlaqəsi olmayan «alaçıq» sözünün təhrifi nəticəsində ya...    Ətraflı