ağıldan bəla

Axtarış nəticələri

1

AĞILDAN BƏLA

►Adi adamların yüksək ağıl sahiblərini düzgün başa düşə bilməməsindən, anlamamasından doğan vəziyyəti bildirmək üçün işlədilən ifadə.  İfadə rus yazıçısı və diplomatı Aleksandr Qriboyedovun eyniad...    Ətraflı