Onlayn lüğət

Ən son əlavə edilənlər

21

acmaq

Acıqlanmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

22

adaxlu

Adaxlı, nişanlı. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

24

adna

Müasir dilimizdə cümə axşamı mənasında işlənir.  Məxəz dildə isə bu söz cümə günü mənasını verir. Dialektlərdə cümə axşamı ilə yanaşı, cümə gününü də ifadə edir. Dil tariximizdə “adına”nın cümə mə...    Ətraflı

26

afət

1. Bəla, fəlakət, bədbəxtlik, müsibət, ziyan, zərər.
2. Məcazi mənada: son dərəcə gözəl qız, qadın haqqında.
3. Məcazi mənada: çox zirək, çox cəld; od-alov.  Adı Bədiəlcamal, bir pəri qızı,
Canıma...    Ətraflı

27

ağ sunqur

Şahin cinsindən ov quşu. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

28

ağa

Ata; böyük qardaş. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

29

ağac

6-7 kilometrə bərabər uzunluq ölçüsü. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Yeddi ağacdan yeddi ağaca bir qaraltı görcək baxmışam, seçmişəm, quldur, qaçaq olduğunu bilən kimi karvanı götürüb yolu azdırmı...    Ətraflı

30

ağamət

Toydan bir neçə gün qabaq qız evinə aparılan qoyun, un, meyvə və s. kimi şeylər. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  Amma iki gündən sonra toy xəbərinin əvəzinə vay xəbəri yetişdi ki, Hüseynəli xanın t...    Ətraflı

31

ağayıl

Qoyun sürüsünün yığışdığı və ya salındığı üstüaçıq, ətrafı bağlı yer; ağıl. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

32

ağca

Təmiz, ağappaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

33

ağca bürclü

Bürcü ağ olan. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

34

ağca saz

Ağappaq çöllər. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

35

ağca yüzlü

Ağ üzlü. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

37

ağı

1. Zəhər.
2. Məcazi mənada: çox acı şey haqqında; zəqqum.  Dan yerləri atıbdı,
Xoruzları yatıbdı.
Bəlkə də bu xörəyə
Nənən ağı qatıbdı?
(“Arzı-Qənbər”)
Eşqin piyaləsin verdilər içdi...    Ətraflı

38

ağı

Bax: ağu. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Qırram qayaları, yıxaram dağı,
Xanlar zəhər içər, sultanlar ağı.
Çənlibeldi qoç Koroğlu oylağı,
Şah da gəlsə, Çənlibelə qoymaram. (“Koroğlunun Bayazid səfəri”)...    Ətraflı

39

ağılmaq

Asılmaq; ucalmaq. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)...    Ətraflı

40

ağılmənd

Ağıl sahibi, ağıllı insan (dərdmənd qəlibi ilə düzəlib).  Qurbani der: göz gözlədim, göz aldım,
Səmağ oldum, ağılmənddən söz aldım,
Düz tərpəndim, mərufumu tez aldım,
Ədəb götürdüm, yol-ərkanə yet...    Ətraflı