Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

Bakı, “Altun kitab”, 2015
6873 frazeoloji vahid

Tərtibçilər:
Qulu Məhərrəmli, professor
Rafiq İsmayılov, fəlsəfə doktoru

Redaktor: Nizami Cəfərov, akademik
Lüğət AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Elmi Şurasının 27 may 2015-ci il tarixli iclasında müzakirə edilmiş və bəyənilmişdir.

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!