Azərbaycan dastanlarının leksikası

Azərbaycan dastanlarının leksikası

Bakı, "Altun kitab", 2017

Tərtibçi: Şəhla Əhmədova. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Redaktor: İ.Qasımov. Filologiya üzrə elmlər doktoru

Lüğət Bakı Slavyan Universiteti Azərbaycan filologiyası və jurnalistika fakültəsinin Elmi Şurasının qərarı ilə (28 noyabr 2016-cı il, protokol №4) çapa tövsiyə edilmişdir

İndi qeydiyyatdan keç və bu lüğəti
1 Noyabr 2017-ci il tarixinə qədər pulsuz istifadə et!