əcaibxana

Axtarış nəticələri

1

əcaibxana

əcaibxana sözünün izahı. əcaibxana sözünün mənası

Arxaizm. Klassik ədəbiyyatda muzey mənasında işlənmişdir. □ Bir sözlə, doqqaz kəndin əcaibxanası, qəzeti, telefon və teleqrafı idi. (Mir Cəlal)....    Ətraflı