əcaib

Axtarış nəticələri

1

əcaib

əcaib sözünün izahı. əcaib sözünün mənası

1. Çox qəribə, çox təəccüblü, qeyri-adi, görünməmiş. □ Əcaib heyvan. İşarə verildi və kiçik təyyarələr bir-birinin ardınca əcaib rəngarəng quşlar k...    Ətraflı

2

əcaib-qəraib

əcaib-qəraib sözünün izahı. əcaib-qəraib sözünün mənası

Çox qəribə, çox təəccüblü, qeyri-adi, görünməmiş; əcaib. □ Sənin kəmalında, fikrin içində; Əcaib-qəraib hallar oynaşır. (Aşıq Pəri)....    Ətraflı

3

əcaiblik

əcaiblik sözünün izahı. əcaiblik sözünün mənası

Əcaib şeyin hal və keyfiyyəti....    Ətraflı

4

əcaibxana

əcaibxana sözünün izahı. əcaibxana sözünün mənası

Arxaizm. Klassik ədəbiyyatda muzey mənasında işlənmişdir. □ Bir sözlə, doqqaz kəndin əcaibxanası, qəzeti, telefon və teleqrafı idi. (Mir Cəlal)....    Ətraflı