əcəmi

Axtarış nəticələri

1

əcəmi

əcəmi sözünün izahı. əcəmi sözünün mənası

1. Arxaizm. Qeyri-ərəb qövm və tayfalardan birinə mənsub olan, ərəb olmayan.
2. Arxaizm. İranlı, fars.
3. Arxaizm. Məcazi mənada: yad, özgə, yabançı....    Ətraflı

2

əcəmi

1. Ərəb olmayan adam, qeyri-ərəb.
2. İranlı.
3. Sifət kimi məcazi mənada: təcrübəsiz, bacarıqsız,...    Ətraflı