əcəm

Axtarış nəticələri

1

əcəm

əcəm sözünün izahı. əcəm sözünün mənası

1. Arxaizm. Keçmişdə ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən, iranlılara, İran əhalisindən olan adamlara verilən ad. □ Məndən sal...    Ətraflı

2

əcəm

Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən iranlılara, İran əhalisindən olan adamlara verilən ad.  Başına döndüyüm, qurban olduğum,
Əcəm oğlu, iyitliyin günüdü.
Alışıb oduna büryan...    Ətraflı

3

əcəm

1. Ərəblərə aid olmayan, qeyri-ərəb.
2. İran ölkəsi....    Ətraflı

4

əcəm

Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən İran əhalisinə verilən ad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Yağı düşmən dörd bir yanım alıbdı,
Oyan, əcəm oğlu, dur get bu yerdən!
Sənin dərdi...    Ətraflı

5

ƏCƏM OĞLU

►Adətən, özgә, yadelli, uzaq yerdən gəlәn adamlar haqqında işlədilən ifadə.  İfadə qədim ərəb müəlliflərinin әrәb olmayan ölkəlәrә və xalqlara verdiyi addan qaynaqlanır.
Qədim ərəb müəlliflərinin...    Ətraflı

6

əcəmə

Kol-kos basmış, bataqlıqlaşmış sahə....    Ətraflı

7

əcəmi

əcəmi sözünün izahı. əcəmi sözünün mənası

1. Arxaizm. Qeyri-ərəb qövm və tayfalardan birinə mənsub olan, ərəb olmayan.
2. Arxaizm. İranlı, fars.
3. Arxaizm. Məcazi mənada: yad, özgə, yabançı....    Ətraflı

8

əcəmi

1. Ərəb olmayan adam, qeyri-ərəb.
2. İranlı.
3. Sifət kimi məcazi mənada: təcrübəsiz, bacarıqsız,...    Ətraflı