əcələ

Axtarış nəticələri

1

əcələ

əcələ sözünün izahı. əcələ sözünün mənası

Tələskənlik, cəldlik, zirəklik; bir işin sürətlə, çevik görülməsi. □ Əcələ tərpənmək....    Ətraflı

2

əcələ

Tələskənlik, cəldlik, zirəklik; bir işin sürətlə, çevik görülməsi....    Ətraflı

3

əcələ etmək

əcələ etmək sözünün izahı. əcələ etmək sözünün mənası

Tələsmək....    Ətraflı

4

əcələ-cücələ

Birdən, qəflətən. □ Gördüx' bir əlix' əcələ-cücələ gəlir bizə tərəf....    Ətraflı

5

əcələli

əcələli sözünün izahı. əcələli sözünün mənası

Tələsik, təcili, təxirəsalınmaz. □ Yox, bir belə müddət gözləməyi mən bacarmayacağam. İşim əcələlidir. (Ə.Haqverdiyev)....    Ətraflı

6

əcələtən

Tələsik, tələsə-tələsə, təcili....    Ətraflı