əcəb

Axtarış nəticələri

1

əcəb

əcəb sözünün izahı. əcəb sözünün mənası

1. Klassik ədəbiyyatda təəccüblü, qəribə; əyləncəli, məzəli mənalarında işlənmişdir. □ Zahida, sən ki bilirsən özünü hal əhli; Bir öz əhvalını bilm...    Ətraflı

2

əcəb

1. Təəccüb, şaşqınlıq.
2. Sifət kimi: təəccüblü.
3. Sifət kimi: lap yaxşı, yerində....    Ətraflı

3

əcəb eləmək

əcəb eləmək sözünün izahı. əcəb eləmək sözünün mənası

Yaxşı eləmək, haqq eləmək....    Ətraflı

4

əcəb oldu

əcəb oldu frazeoloji birləşməsinin mənası. əcəb oldu idiomunun izahı

xəbərdarlıq olunmasına baxmayaraq, etdiyi hərəkətdən zərər çəkmiş şəxsi qınamaq üçün deyilən ifadə; ~ haqq oldu, yaxşı oldu....    Ətraflı

5

əcəba

əcəba sözünün izahı. əcəba sözünün mənası

Sual cümlələrində təəccüb, şübhə, tərəddüd bildirir – görəsən, aya. □ Əcəba, bu gün yağış yağacaqmı? Əcəba, onların gəlişindən məqsəd nədir?...    Ətraflı

6

əcəbcə

əcəbcə sözünün izahı. əcəbcə sözünün mənası

1. Klassik ədəbiyyatda təəccüblü, qəribə; əyləncəli, məzəli; əcəb mənalarında işlənmişdir. □ Əcəb halın var, ay molla; Əcəbcə ruzigarın var! (Ə.Nəz...    Ətraflı

7

əcəbsəndəl

Badımcan, kartof və pomidordan hazırlanan xörək növü....    Ətraflı

8

əcəbtər

Daha təəccüblü, çox qəribə, ən maraqlı....    Ətraflı