əbru

Axtarış nəticələri

1

əbru

əbru sözünün izahı. əbru sözünün mənası

Arxaizm. Klassik ədəbiyyatda qaş mənasında işlənmişdir. □ Göz doymaz vəsməli kəman, əbrudan; Can üzülmə, səmən iyli keysudan. (M.P.Vaqif)....    Ətraflı

2

əbru

Qaş.  Qurban olum sinəndəki turunca,
Yetir sən dəstimi damana, Gülgəz!
Aytək şölə salıb ayna qabağın,
Əbruların bənzər kamana, Gülgəz!
(“Abbas və Gülgəz”)
...    Ətraflı

3

əbru

Bulud kimi, bulud rəngində....    Ətraflı

4

əbru

Qaş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)
Eyvaz, məndən istədüyün,
Canmıdur, başmıdur, nədür?
Qurubsan əbrü-kamanı,
Bilməm savaşmıdür, nədür?
(Paris nüsxəsi, 10-cu məclis)...    Ətraflı

5

əbru:s

Geyim. □ Mənüm əbru:sum yoxdi, mənə bir dəs paltar ver....    Ətraflı

6

əbrukəman

Qaşları kaman kimi olan, kaman qaşlı....    Ətraflı